top of page

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Psycheheel haar wettelijk verplichte en goedgekeurde kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien: 

 

KvK

Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nr. 74441396.

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)

Marjan Krijgsveld, behandelend gz-psycholoog bij Psycheheel is geregistreerd in het BIG overheidsregister onder nr. 49915450025. Inschrijving in dit register houdt in dat je goed opgeleid en gekwalificeerd bent, je conformeert aan de beroepscode en valt onder het tuchtrecht http://www.bigregister.nl/

Studentenpsycholoog

Specifieke expertise deed Marjan Krijgsveld op op het gebied van diagnosticeren en behandelen van studenten tijdens haar aanstelling als Studentenpsycholoog bij de Rijksuniversiteit Groningen (2014-2019).

Klachten regeling en LVVP lidmaatschap 

Het liefst voorkom ik een klacht natuurlijk. Maar we blijven allemaal mensen en fouten of misverstanden komen helaas voor. Heb je toch een klacht? Kom dan eerst naar mij, Marjan Krijgsveld, behandelaar bij en eigenaar van Psycheheel. Je klacht wordt altijd serieus genomen en samen zoeken we naar een oplossing.

Mochten we er toch samen niet uitkomen dan kan een officiële klacht indienen als volgt via de LVVP

  • Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier hiernaast in PDF te downloaden:

  • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.

  • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.

  • U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

Geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim tot maximaal € 25.000. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten.

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/
en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mochten er vermoedens ontstaan dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan werkt Psycheheel volgens de meldcode zoals op de volgende website omschreven wordt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

bottom of page