Arbeidsgerelateerde problemen

Net als in de studie kun je ook in je werk aanlopen tegen klachten als: faalangst, perfectionisme, uitstelgedrag, motivatieproblemen, overspanning of burnout. Of je merkt vast te zitten in bepaalde gedragspatronen of gevoelens, die door bepaalde situaties of mensen worden opgeroepen.

Allerlei online vragenlijsten kunnen helpen meer inzicht in je klachten te krijgen. Het NIP biedt goede meetinstrumenten:

https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/toolbox-werk-en-psychische-klachten/meetinstrumenten/

Welke klachten?

Psycheheel

Het Emmahuys

Emmaplein 6

9711 AP Groningen

psycheheel@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Wachttijd is 6 week, mogelijk korter

Meteen aansluitend start (desgewenst) de behandeling