top of page

Arbeidsgerelateerde problemen

Net als in de studie kun je ook in je werk aanlopen tegen klachten als: faalangst, perfectionisme, uitstelgedrag, motivatieproblemen, overspanning of burnout. Of je merkt vast te zitten in bepaalde gedragspatronen of gevoelens, die door bepaalde situaties of mensen worden opgeroepen.

Allerlei online vragenlijsten kunnen helpen meer inzicht in je klachten te krijgen. Het NIP biedt goede meetinstrumenten:

https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/toolbox-werk-en-psychische-klachten/meetinstrumenten/

Welke klachten?

bottom of page