Kosten en vergoedingen

Vergoede zorg door de basiszorgverzekering o.b.v. restitutie

Wanneer je huisarts een psychische stoornis, een diagnose (als bijvoorbeeld een angststooornis of depressie) vermoedt, zal hij je verwijzen. Deze verwijsbrief maakt vergoeding van je behandeling door de zorgverzekeraar mogelijk. Als een (BIG geregistreerd) psycholoog in de intakefase daadwerkelijk een dergelijke diagnose vaststelt, wordt de zorg vergoed. Of er sprake is van een diagnose, is afhankelijk van de aard en ernst van je klachten.

Met verwijzing en een bepaalde DSM-V diagnose wordt de behandeling van Psycheheel door een (echte) restitutiepolis 100% vergoed wordt. Ook een groot deel van de kosten wordt vergoed als je een naturapolis hebt. Per zorgverzekeraar verschilt het percentage van de behandelkosten dat vergoed wordt bij een polis in natura. Op deze site kun je achter de actuele vergoedingen per zorgverzekering komen:

https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2019/

Maar check voor de zekerheid bij je zorgverzekeraar hoe het bij jou precies zit.

Psycheheel biedt contractvrij behandeling binnen de basis generalistische GGZ (BG-GGZ). Daarvoor zijn verschillende redenen, voor de geinteresserde is dit helder verwoord op:

https://contractvrijepsycholoog.nl/

 

De tarieven voor verzekerde zorg

 

De zorgverzekeraar heeft een systeem bedacht van zorgproducten, waardoor je niet per uur betaalt, maar per product. Voor de BG-GGZ, wat Psycheheel biedt, zijn er vier verschillende behandelpakketten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De keuze voor welk pakket hangt af van de ernst van de klachten. Normaal gesproken zal één van de eerste drie pakketten van toepassing zijn.

Tot 5 sessies = kort traject

Tot 8 sessies = middellang traject

Tot 11 sessies = intensief traject

De tarieven voor trajecten gestart in 2020 zijn:

 

Kort € 503,47

Middel € 853,38

Intensief € 1.383,65

Chronisch €1.330,98

Onvolledig traject €219,78

Voor trajecten gestart in 2021 is dit:

Kort € 522,13

Middel € 885,01

Intensief € 1.434,96

Chronisch €1.380,49

Onvolledig traject €228,04

Let-op-1: Wees je bewust, dat je altijd eerst je eigen risico moet betalen, voor er überhaupt wat vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Let-op-2: Sommige zorgverzekeraars vragen om een machtiging voorafgaande aan de behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit vragen ze niet als het gaat om een restitutiepolis. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.

 

Tip: Aan het eind van het jaar is de tijd om je zorgverzekering goed onder de loep te nemen en naar je polisvoorwaarden te kijken. Dat is het moment dat je kunt overstappen naar een andere verzekeraar of een restitutiepolis kunt afsluiten, zodat je jouw eigen zorgaanbieder kan kiezen en zeker weet dat je alles vergoed krijgt. Het is goed om te weten dat niet alleen psychologen, maar ook medische zorgaanbieders steeds vaker besluiten contractvrij te gaan werken.

 

Coaching en behandeling diagnose-vrij

Als particulier of als zelfstandig ondernemer kun je in sommige gevallen een coachingstraject vergoed krijgen.

Als werknemer heb je soms via je werkgever een opleidingsbudget, waar coaching als persoonlijke ontwikkeling onder kan vallen. De Wet Verbetering Poortwachter maakt het mogelijk om na overleg met een bedrijfsarts de kosten van coaching door de werkgever te laten vergoeden om langdurig ziekteverzuim en burn-out te voorkomen. Informeer bij de bedrijfsarts of de Arbodienst als je in de ziektewet zit.

Ook door de belastingdienst kan een coachingstraject in sommige gevallen vergoed worden. Als particulier kan je de kosten als scholingskosten aftrekken, wanneer het traject gericht is op verandering van je loopbaan/functie of je helpt kennis en vaardigheden te ontwikkelen of verbeteren die nodig zijn om inkomen uit arbeid te verwerven. Als zelfstandig ondernemer is coaching aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten wanneer de het coachingstraject nodig is om jezelf te ontwikkelen als ondernemer.

Als je een uitkering krijgt, kan coaching in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed worden door het UWV, wanneer er budget beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van herstel en reïntegratie. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV of vraag het aan jouw contactpersoon bij het UWV.

Tarieven

De start van een behandeling is altijd een intake op basis waarvan een verslag gemaakt wordt en je een behanddeladvies krijgt. Dit aanvangstraject wat is als je ervoor een verwijsbrief van je huisarts had altijd (minimaal grootdeels tot geheel) te declareren bij je zorgverzekeraar. Mocht blijken dat behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt dan rekent Psycheheel de volgende (OZP) tarieven: 

NB Voor studenten en pas afgestudeerden zonder baan is er een gereduceerd tarief. 

Behandeltarieven (btw-vrij) in euro's per 2021:                            

Intake + verslag              160  (Studententarief 135)

Sessie                              105  (Studententarief  90)

EMDR                               180  (Studententarief 150)

 

Een intake bestaat uit 45-60 minuten gesprek, waarover een uitgebreid verslag wordt geschreven, waardoor er 45 minuten indirecte tijd nodig zijn. De probleemanalyse is hierin een belangrijk onderdeel en daaruit volgt een behandelvoorstel.

Een sessie coaching of behandeling bestaat uit 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereidings- en verslagleggingstijd

EMDR word gegeven in 'dubbele sessies' welke 90 minuten duren voor jou, de client en voor de behandelaar daarnaast 15 minuten voorbereidings- en verslagleggingstijd vragen.

No show

Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt het sessietarief bij jou in rekening gebracht. Dit willen zorgverzekeraars namelijk niet vergoeden. Meld je dus tijdig - te weten minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt - af als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak!

Buitenlandse studenten zonder NL verzekering

Zie de Engelse versie (knop hier links onder) van deze pagina voor de best gunstige details over vergoeding door verzekeraars  voor EU en non EU cliënten, die NB vaak (op het eigen risico na) 100% is.