top of page

Kosten en vergoedingen

Vergoede zorg door de basiszorgverzekering o.b.v. restitutie

Wanneer je huisarts een psychische stoornis, een diagnose (als bijvoorbeeld een angststooornis of depressie) vermoedt, zal hij je verwijzen. Deze verwijsbrief maakt vergoeding van je behandeling door de zorgverzekeraar mogelijk. Als een (BIG geregistreerd) psycholoog in de intakefase daadwerkelijk een dergelijke diagnose vaststelt, wordt de zorg vergoed. Of er sprake is van een diagnose, is afhankelijk van de aard en ernst van je klachten.

Psycheheel biedt contractvrij behandeling binnen de basis generalistische GGZ (BG-GGZ). Daarvoor zijn verschillende redenen, voor de geïnteresseerden is dit helder verwoord op:

https://contractvrijepsycholoog.nl/ 

Helaas heeft die keus voor velen wel invloed op hoeveel van de zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Met verwijzing en een bepaalde DSM-V diagnose wordt de behandeling van Psycheheel door een (echte) restitutiepolis 100% vergoed wordt, andere restitutiepolissen vergoeden iets minder, maar bijna alles. Het groot deel van de kosten wordt vergoed als je een naturapolis hebt. Per zorgverzekeraar verschilt het percentage van de behandelkosten dat vergoed wordt bij een polis in natura.

Let op 1

Check bij je zorgverzekeraar hoe het bij jou precies zit. 

 

Let op 2

Sommige zorgverzekeraars vragen om een machtiging voorafgaande aan de behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Vraag ook hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Tip 

Aan het eind van het jaar is de tijd om je zorgverzekering goed onder de loep te nemen en naar je polisvoorwaarden te kijken. Dat is het moment dat je kunt overstappen naar een andere verzekeraar of een restitutiepolis kunt afsluiten, zodat je jouw eigen zorgaanbieder kan kiezen en zeker weet dat je alles vergoed krijgt. Het is goed om te weten dat niet alleen psychologen, maar ook medische zorgaanbieders steeds vaker besluiten contractvrij te gaan werken.

 

De tarieven voor verzekerde zorg (ZPM) voor 2023

Intake / diagnostiek vanaf 45 minuten € 151,07

Intake / diagnostiek vanaf 60 minuten € 173,40

Intake / diagnostiek vanaf 60 minuten € 211,34

Behandeling vanaf 45 minuten € 128,40

Behandeling vanaf 60 minuten € 152,50

Behandeling vanaf 75 minuten € 187,76

Behandeling vanaf 90 minuten € 229,30

Behandeling vanaf 120 minuten € 337,14

NB je eigen risico moet je altijd eerst zelf betalen. Als er maar een bepaald percentage vergoed wordt van de kosten, zal ook je eigen risico langzamer op gaan. 

Tip

Je kunt ervoor kiezen om je eigen risico per maand te betalen aan de zorgverzekeraar (12 maanden lang), zodat u uw kosten kunt spreiden. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met je zorgverzekeraar of dit een mogelijkheid is bij uw zorgverzekeraar. Vaak wordt dit afgesproken voordat een nieuw kalenderjaar begint 

Coaching en behandeling diagnose-vrij

Als particulier of als zelfstandig ondernemer kun je in sommige gevallen een coachingstraject vergoed krijgen.

Als werknemer heb je soms via je werkgever een opleidingsbudget, waar coaching als persoonlijke ontwikkeling onder kan vallen. De Wet Verbetering Poortwachter maakt het mogelijk om na overleg met een bedrijfsarts de kosten van coaching door de werkgever te laten vergoeden om langdurig ziekteverzuim en burn-out te voorkomen. Informeer bij de bedrijfsarts of de Arbodienst als je in de ziektewet zit.

Ook door de belastingdienst kan een coachingstraject in sommige gevallen vergoed worden. Als particulier kan je de kosten als scholingskosten aftrekken, wanneer het traject gericht is op verandering van je loopbaan/functie of je helpt kennis en vaardigheden te ontwikkelen of verbeteren die nodig zijn om inkomen uit arbeid te verwerven. Als zelfstandig ondernemer is coaching aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten wanneer de het coachingstraject nodig is om jezelf te ontwikkelen als ondernemer.

Als je een uitkering krijgt, kan coaching in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed worden door het UWV, wanneer er budget beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van herstel en reïntegratie. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV of vraag het aan jouw contactpersoon bij het UWV.

Tarieven zelfbetalers 2023 

De start van een behandeling is altijd een intake op basis waarvan een verslag gemaakt wordt en je een behandeladvies krijgt. Dit aanvangstraject wat is als je ervoor een verwijsbrief van je huisarts had altijd (minimaal grotendeels tot geheel) te declareren bij je zorgverzekeraar. Mocht blijken dat behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt dan rekent Psycheheel de volgende (OZP) tarieven: 

NB Voor studenten en minima  is er een gereduceerd tarief:

Diagnostiek vanaf 45 minuten € 150    Korting / Studententarief € 135

Diagnostiek vanaf 60 minuten € 170    Korting / Studententarief € 150

Diagnostiek vanaf 75 minuten € 210    Korting / Studententarief € 190

Behandeling vanaf 45 minuten € 125   Korting / Studententarief € 110

Behandeling vanaf 60 minuten € 150   Korting / Studententarief € 135

Behandeling vanaf 75 minuten € 185   Korting / Studententarief € 165 

Behandeling vanaf 90 minuten € 225   Korting / Studententarief € 200

De minuten betreffen de tijd dat je je behandelaar echt ziet, verslaglegging en voorbereidingstijd zijn in de prijs doorberekend. Een intake bestaat uit doorgaans uit 60 minuten gesprek, waarover vervolgens een verslag wordt geschreven. Soms kan het sneller, soms duurt het wat langer.  De probleemanalyse is hierin een belangrijk onderdeel en daaruit volgt een behandelvoorstel. Een enkele sessie bestaat meestal uit 45 minuten gesprek. EMDR word doorgaans  gegeven in dubbele sessies van 90 minuten. 

No show tarief

Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak worden de kosten van van mijn voor jou gereserveerde tijd niet door de zorgverzekeraar betaald. Dus breng ik dan no-show kosten bij jou in rekening van € 100. Meld je dus tijdig - te weten minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt - af als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak!

Buitenlandse studenten zonder NL verzekering

Zie de Engelse versie (knop hier links onder) van deze pagina voor de best gunstige details over vergoeding door verzekeraars  voor EU en non EU cliënten, die NB vaak (op het eigen risico na) 100% is.

bottom of page