top of page

Met diagnose

De aard en ernst van je klachten bepalen of er sprake is van een (DSM-V) diagnose en daarmee of de zorg door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Als de huisarts dat vermoedt zal

hij/zij een verwijsbrief schrijven voor de basis generalistische GGZ (BG-GGZ) of de specialistische GGZ (S-GGZ).

Psycheheel biedt alleen in de BG-GGZ vergoede behandeling. Te complexe of ernstige klachten moeten elders worden behandeld in de S-GGZ. Mocht dit in de intakefase nodig blijken, dan geeft Psycheheel je een verwijsadvies. De huisarts zal je echter moeten verwijzen. NB je hebt een verwijzing van je huisarts nodig voor vergoeding van de zorg. Neem deze mee naar je intake.

Echte diagnostiek moet je overlaten aan professionals. Zelf-diagnostiek online is vaak lastig en onbetrouwbaar. Wil je je toch online oriënteren of je misschien een vergoede DSM-diagnose hebt, kijk dan eens op de volgende sites met zelftests:

Depressie

http://www.depressiesteunpunt.com/html/zelftest2.html

https://www.lentis.nl/probleem/depressie/depressie-test/

Angst

Denk aan sociale angst (waaronder faalangst valt), paniekstoornis (al dan niet met straatvrees), piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis genoemd)

 

https://www.psyq.nl/angststoornis/zelftest/angststoornis-test

https://www.lentis.nl/probleem/angst/angststoornis-test-2/

 

NB specifieke fobieën zijn ook een angststoornis, maar verzekeraars vergoeden deze stoornissen vaak niet meer, check dit bij hen, wil je ervoor in aanmerking komen

PTSS

 

https://psycho-trauma.nl/wp-content/uploads/2016/09/Trauma-Screening-Vragenlijst-PTSS-Zelftest.pdf

Welke klachten?

bottom of page